ส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่บริษัทฯ เคยให้บริการ จัดกิจกรรม
CarRally & WalkRally และ ท่องเที่ยวผสมผสาน กับ Teambuilding

กลุ่มการเงิน การธนาคาร
- ธนาคารแห่งประเทศไทย สายงานกฎหมายและคดี
- ธนาคารแห่งประเทศไทย สายจัดการกองทุน
- ธนาคารแห่งประเทศไทย สายงานรักษาความปลอดภัย
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มโรงพยาบาลและสาธารณสุข
- โรงพยาบาลพญาไท ฝ่ายสารสนเทศ
- โรงพยาบาลบางพลี 2 รุ่น
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- โรงพยาบาลโคกเจริญ

กลุ่มสถาบันการศึกษา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
- MBA # 11-14 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ภาคจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 รุ่น
- วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สาขาสาธารณสุขชุมชน)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลุ่มหน่วยงานรัฐ
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น
- ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย


กลุ่มบริษัทเอกชน
- บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (Dtac)
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA)
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
- บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด จำนวน 4 รุ่น
- บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส ปิ่นเกล้า)
- บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สุวรรณภูมิ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
- บริษัท บางพลี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
- บริษัท อินสปาย อีเว้นท์ จำกัด
- บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตลอีสาน จำกัด
- บริษัท แผ่นดินทอง พร้อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เอ็กคู่ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- บริษัท พีซีซีแลนด์ จำกัด
- บริษัท โมบิลไลเซซั่น จำกัด
- บริษัท วีฮิเคิล จำกัด
- บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- บริษัท เคพีซีเทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- บริษัท ครัยโอเทค เอเซีย จำกัด
- บริษัท ก้องภพ โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
- บริษัท วินเคอร์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย)จำกัด
- บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท จีเอสอี ไลนิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท เอส.พี.ซี. พรีเชียส เมททอล จำกัด
- บริษัท ไอ พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- บริษัท กลาสไลน์ จำกัด
- บริษัท โมบาย เกม โมชั่น จำกัด
- บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด
- บริษัท ไทยไบโอแก๊ซ จำกัด
- บริษัท จ.ศรีรุ่งเรืองอิมเป็กซ์ จำกัด
- บริษัท ศรีรุ่งเรืองแมชชีนแอนด์ทูลส์ จำกัด
- บริษัท แกรมมี่ อะโกร จำกัด
- บริษัท แนชเชอรัลฟู้ดส์ จำกัด
- บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
- บริษัท รวมอาหาร จำกัด
- บริษัท เค.อาร์.ดี. จำกัด
- บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ปิโตรเคมีคอล จำกัด
- บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
- บริษัท ตั้งใจจงเซิน ริวก้า จำกัด
- บริษัท เอ็กคู่ ไลน์(ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ศูนย์วิจัย เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เกษมทรัพท์ทรานสปอร์ต จำกัด
- บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
- บริษัท ต้องบุญปิโตรเลียม จำกัด
- บริษัท ไทยอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด- บริษัท นิคอนไทย เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
- บริษัท เอ็นจีวี ซิสเท็ม จำกัด
- บริษัท แมนโรแลนด์ (ประเทศไทย)จำกัด
- บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด
- บริษัท ฟูจิคาซุย(ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท มิตรสยาม ไทร-เน็ต โลจิสติคส์จำกัด
- บริษัท เอเวอร์ไบร์ท แพคเกจจิ้ง จำกัด
- บริษัท สินปัญญาอีควิปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท อี วิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
- บริษัท สรรพสื่อ จำกัด
- บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด
- บริษัท แอล เอ ไบซีเคิ้ล(ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไอ เอ็ม เอส เฮลท์ จำกัด
- บริษัท วาย วี พี เฟอร์ตีไลเซอร์ จำกัด
- บริษัท เอ็มพีเอ็มเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ จำกัด
- บริษัท ดี.เอ็น แมชินเนอรี่ (1980) จำกัด (สยามคูโบต้า)
- บริษัท เอส ซี จี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท อัลไพน์ อิเลคโทรนิคส์ ออฟ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
- บริษัท บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรียล จำกัด
- บริษัท เมจิกไวเคิ้ล อินดัสเตรียล จำกัด
- บริษัท ที.เอ็น เมทัลเวิร์ค จำกัด
- บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
- บริษัท นารู เจวี จำกัด
- บริษัท พิทสุลิน จำกัด
- บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
- บริษัท รอยัลซีด จำกัด
- บริษัท โมบิล-แอ็ก จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราพัช
- บริษัท กอเทพวัลย์ จำกัด
- บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
- บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บลูสโคป ไลสาลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท แซททีอี ประเทศไทย จำกัด
- บริษัท ไทยรุ่งเรืองค้าแกลบ จำกัด ในเครือของ Double A
- บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
- บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม(สระบุรี) จำกัด
- บริษัท มาสเตอร์คอม เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
- บริษัท อิเนอร์ยี ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
- บริษัท เซ็ทสแควร์ เซอร์ไพรส์พริ้นท์ จำกัด
- บริษัท ไวน์ คอนเนคชั่น จำกัด
- บริษัท อินโฟ ซิส เอเชีย จำกัด
- บริษัท อินเตอร์เนชั้นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด
- บริษัท กัลลิเวอร์ส เทรเวล แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท แบรนเด็ด ไลฟ์สไตล์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท แบ็กส แอนด์ โกล์ฟ จำกัด
- บริษัท ไฮโดรเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราพัช
- บริษัท ว.สถาวร จำกัด
- บริษัท ทีไอจีเอ จำกัด
- Woods Bagot (Thailand) Co.,Ltd
- Spyder Active Sports Co.,Ltd
- Bossard (thailand) Co.,Ltd
- Ramkhamhaeng Advent International School
- Essilor Distribution Thailand Co.,Ltd.
- N Force Security Co.,Ltd
- Film Music Co.,Ltd
- Fujikasui (Thailand) Co., Ltd.
- GSE Lining Technology Co.,Ltd
- Sanko Machinery Co., Ltd.
- Alsys (Thailand) Co Ltd .
- Imerys Kiln Furniture Co.,Ltd.
- Toys Retailing (Thailand) Ltd.
- CB Organizer Co.,Ltd.
- BLS (Thailand) Ltd.
- Easyspace Ltd.
- GfK Marketing Services (Thailand) Ltd.
- MCI-Draka Cable., Ltd
- Diethelm Travel (Thailand) Ltd.
- STK Group 2008 Co Ltd
- Shiraishi Calcium Co. Ltd.
- Kyra Mode Co.,Ltd.
- Kalasin Waste To Energy Co.,Ltd.
- Swine Waste To Energy Co.,Ltd.
- Korat Waste To Energy Co.,Ltd.
บริษัท มายเมเนจ ทราเวล จำกัด
49 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/43 ห้อง 116 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 062-646-4998 (คุณพี), Fax: 02-167-5061
Facebook: Mymanage Travel LINE ID: @mymanagetravel
Email : mymanagetravel@gmail.com

Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter

  
  
www. thaiwalkrally.com
ค้นหาโดย google

thaiwalkrally.com tripperteam.com/ www.walkrally.info www.walkrally.biz/ walk rally walkrally tha walk rally walkrallythai walk rallyt บริษัททัวร์ Walkrally Rally และ กิจกรรม วอล์คแรลลี่ walk rally Team building กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ท่องเที่ยวประจำปี กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทัวร์ การท่องเที่ยว กลุ่มทัวร์ โรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยว จัดนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม เที่ยวเหนือ เที่ยวใต้ เที่ยวเมืองไทย รีสอร์ท จองห้องพัก จองเครื่องบิน ที่พัก แพ็คเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมท่องเที่ยว ทะเล ภูเขา น้ำตก ล่องแก่ง เดินป่า