กิจกรรมเสริมสร้างทีมงาน : Walk Rally (วอล์คแรลลี่) - Car Rally - ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ - จัดโปรแกรม ท่องเที่ยว กรุ๊ปทัวร์ ทั่วไทย ตามงบประมาณขององค์กร
แต่คงรักษาซึ่งคุณภาพของกิจกรรม ในรูปแบบภายในและนอกสถานที่
รวมถึงการจัดกลุ่มทัวร์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ และการท่องเที่ยวประจำปี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน เน้นเที่ยวไม่เน้นเหนื่อย
หรือจะท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เสริมกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะเราก็ยินดีบริการ

เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มสมาชิกที่ไม่เน้นในเรื่องกิจกรรมมากนัก แต่ต้องการพักผ่อนเป็นหลัก ทางบริษัทฯ มีบริการจัดการสัมมนาเป็นหมู่คณะ และการท่องเที่ยวประจำปี เน้นความสนุกสนาน เพราะเรารู้ว่าท่าน เหนื่อยมาทั้งปี มีโอกาสมาท่องเที่ยว สดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์ก็คราวนี้แหละ แต่จะหาสถานที่ดีๆ แบบนี้ได้ที่ไหนนะ จะไปเหนือ ล่องใต้ เที่ยวอีสาน หรือ ล่องแพ เล่นน้ำ ปีนเขา ท่องป่า

การผ่อนคลายที่ทุกท่านเฝ้าคอยมาตลอดทั้งปี ทางบริษัทมีมัคคุเทศน์ที่มีประสบการณ์ และให้ความเป็นกันเองตลอดการเดินทาง ด้วยราคาและคุณภาพที่ถูกใจ สนใจติดต่อมาได้ตลอดเวลา ดูตัวอย่างความสนุกและเฮฮาของลูกค้าเราที่ Gallery

พัฒนาทีมงาน สมานสามัคคี สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาองค์กร
ด้วยกิจกรรม CarRally & WalkRally

ปัจจุบันการทำงานในธุรกิจต่างๆ ได้มีขั้นตอนต่างๆ ที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นพนักงานต้องเรียนรู้งานที่ตนรับผิดชอบโดยตรง และที่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงเพิ่มขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความเข้าใจและความสะดวกในการทำงาน เพราะงานทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือส่วนงานอื่นไม่มากก็น้อย การทำงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานต้องทำงานเป็นทีม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและต้องเข้าใจด้วยว่าคนอื่น ๆ ในองค์กรก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป และการงานทุกอย่างมีความสำคัญต่อกันและกัน ดังนั้นหากทุกคนในองค์กรสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือฝ่ายหนึ่งต่อฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มใจแล้ว บรรยากาศในการทำงานขององค์กรจะดีขึ้น พนักงานทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานด้วยใจ ไม่ถูกบังคับให้ต้องทำงาน และทุกคนให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และความขัดแย้ง ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวก็จะลดลง ส่งผลให้การทำงานดีขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานอย่างชัดเจน แต่การจะสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนในหน่วยงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและของคนอื่น เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ตระหนักดีว่าหากงานที่เรารับผิดชอบไม่แล้วเสร็จงานที่เป็นเป้าหมายรวมจะมีผลกระทบอย่างไร ต้องใช้วิธีฝึกฝนให้มีโอกาสทำงานร่วมกันจริงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา และต้องเป็นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างให้เกิดเป็นพฤติกรรมจึงจะได้ผล และวิธีการดังกล่าวนิยมใช้กันคือกิจกรรม "WalkRally" หรือ "Team Building" รวมถึง "CarRally"เพื่อแก้ไขและละลายพฤติกรรม ตลอดจนเป็นการสร้างทีมให้แข็งแกร่งในองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อ
- ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดหาปัญหา แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนงานที่ดี
- ให้มีความสามัคคีในการทำงาน ส่งผลให้องค์กรมีทีมงานที่ดี
- ให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น
- ให้ปรับเปลี่ยนการทำงานอันจะกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น
- ให้พนักงานมีความสนิทสนมใกล้ชิดและรู้ใจ ตลอดจนศึกษากันมากขึ้น
- ให้องค์กรได้มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการทำงาน และมีจิตใจที่ดีต่อการทำงานต่อเพื่อนและองค์กร
บริษัท มายเมเนจ ทราเวล จำกัด
49 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/43 ห้อง 116 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 062-646-4998 (คุณพี), Fax: 02-167-5061
Facebook: Mymanage Travel LINE ID: @mymanagetravel
Email : mymanagetravel@gmail.com

Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter